Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96
tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych.

22 grudnia 2015

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN ZASTĘPCZYCH.

 

 

 

 

 

 

1419842_908631965880962_434746546_n IMG_0258.JPG na strone

„ I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem”.
ks. Jan Twardowski
Życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu opłatkowemu rodzin zastępczych z terenu Powiatu Zambrowskiego.
W dniu 18.12.2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz zaproszeni goście.
Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu, życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył
Pan Robert Maciej Rosiak – Starosta Zambrowski w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego.
Pan Starosta życzył rodzinom, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła
i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody
i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by podsumować miniony rok i z nadzieją spojrzeć na nadchodzący Nowy 2016 Rok.
W przygotowaniu spotkania opłatkowego dla rodzin zastępczych jak również
za przygotowanie upominków dla rodzin i dzieci z rodzin zastępczych pomogli nam sponsorzy za co im serdecznie dziękujemy:

Zenobii Zalewskiej –Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie
Wojciechowi Jastrzębskiemu – Sklep „Zorza”
Ewie i Leszkowi Gregorek- Sklep „Gregorek”
Krystynie Pietruszyńskiej – Hurtownia AGRA

Emp@tia

4 grudnia 2015

Informujemy, że portal Emp@tia umożliwia obywatelom składanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pomocy społecznej, a także wniosków procesowych określonych w kpa: o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, w sprawie zmian w spłacie należności/odpłatności, o zmianę decyzji lub postanowienia, odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie, korespondencji w sprawie do jednostki terenowej. Usługi elektroniczne dla obywateli udostępnione są pod adresem:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0