Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

3 lutego 2021

Zambrów, 2021.02.02

PCPR.46.1.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż w 2021 r. na zaproszenie do składania przez  psychologów oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we skazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego nie wpłynęła żadna oferta. Ponadto informujemy, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych, mieszczący się w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój 142, I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie), w którym porad udziela psycholog w 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00, po uprzednim zapisaniu telefonicznym 86 271 06 69. W związku z powyższym prosimy osoby potrzebujące i osoby będące w kryzysie o zgłaszanie się do w/w punktu.

Jadwiga Krajewska
Kierownik PCPR w Zambrowie

Ogłoszenie o konsultacjach

1 lutego 2021

Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim na lata 2021-2025. Uwagi do opracowania mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego oraz organizacje mogą przekazywać do 15 lutego. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zambrowskiego na lata 2021-2025 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w powiecie. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej. Ze względu na pandemię COVID-19  wypowiedzieć się można w następujący sposób: przekazując informacje i opinie na adres mailowy: pcpr@powiatzambrowski.com