Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Ogłoszenie o konsultacjach

1 lutego 2021

Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim na lata 2021-2025. Uwagi do opracowania mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego oraz organizacje mogą przekazywać do 15 lutego. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zambrowskiego na lata 2021-2025 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w powiecie. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej. Ze względu na pandemię COVID-19  wypowiedzieć się można w następujący sposób: przekazując informacje i opinie na adres mailowy: pcpr@powiatzambrowski.com