Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

INFORMACJA

21 lipca 2023

W dniu dzisiejszym Pan Karol Kossakowski – Kierownik PCPR w Zambrowie, podpisał umowę użyczenia lokalu o powierzchni 110 metrów kwadratowych. Lokal musi przejść remont i zostać wyposażony na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

Wystartowała infolinia iPFRON+

19 lipca 2023

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 
800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Poznaj iPFRON+

Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę.

Skorzystaj ze szkoleń e-learningowych 

Szkolenia zawierają między innymi informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON, https://edukacja.pfron.org.pl/

Sprawdź w systemie

Zobacz z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+.

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Lato z PCPR i przyjaciółmi

13 lipca 2023

Dnia 12.07.2023r. w Zambrowie odbyło się wydarzenie pt :

„Lato z PCPR-em w Zambrowie i przyjaciele „, współorganizowane przez Stowarzyszenie ” Szansa” w Zambrowie , w którym wzieli udział :

Pan Zbigniew Teofil Jach- Starosta Powiatu Zambrowskiego,

Pan Sebastian Orłowski- Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego,

Pan Zenon Adam Wójcik – Przewodniczący Powiatu Zambrowskiego,

Pan Krzysztof Rzodkiewicz- Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie , Przewodniczący Wydziału Rodzin i Nieletnich,

Pani Marta Wnęk – Wicedyrektor MOPS w Zambrowie,

Pani Dorota Bogdańska- Kierownik GOPS w Kołakach Kościelnych,

Pani Anna Trypuć – Kierownik GOPS w Rutkach,

Pani Iwona Radwańska – Kierownik GOPS w Szumowie ,

Pani Urszula Dmochowska wraz z podopiecznymi – Dyrektor ŚDS w Zambrowie,

Siostra Agata Falkowska wraz z podopiecznymi- Kierownik WTZ w Szumowie,

Pani Elżbieta Gniazdowska wraz z mieszkańcami – Dyrektor DPS w Ostrołęce,

Pan Wojciech Jocz-wraz z mieszkańcami- Dyrektor DPS w Białymstoku przy ul. Baranowieckiej,

Pan Krzysztof Jankowski wraz z mieszkańcami – Dyrektor DPS w Łomży przy ul. Polowej ,

Pani Joanna Łabieniec wraz z mieszkańcami- Wicedyrektor DPS w Białymstoku przy ul. Świerkowej,

Pani Alicja Gawkowska – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023,

Pani Barbara Rainke- Wice-Przewodnicząca Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023 ,

Pani Krystyna Chlewicka – Członek Zespołu Powatowej Społeczej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2019-2023,

Pani Ewa Suska – Członek Zespołu Powatowej Społeczej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023,

Pani Iwona Romanek – Prezes Stowarzyszenia ” Towarzystwo Nasz Szpital” członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pan Mariusz Gorski -członek Stowarzyszenia ” Człowiek Nie Wiek ” członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pan Tadeusz Kołakowski – Prezes Stowarzyszenia Ruch Rozowju Regionu,

członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pani Monika Agnieszka Groszfeld- Członek Stowarzyszenia Zambrowskie Stowarzyszenie Promocji Medialnej, członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pan Wiesław Miarnowski,

Pan Tomasz Jańczyło – Wiceprezes Przedsięborstwa „Lech” w Białystoku,

Rodziny Zastępcze, Dzieci i Wychowankowie z Placówki Opiekuńczo wychowawczej w Zambrowie,

Dzieci z Osrodka Wsparcia Dziennego z Zambrowa .

Bardzo dziękujemy sponsorom wydarzenia :

Pan Mariusz Liszewski- właściciel firmy „ML-TECH”.

Stowarzyszenie Szansa na czele z Panią Prezes Teresą Szumowską,

Pan Wiesław Miarnowski,

PAn Adam Grabowski,

Pan Tadeusz Kołakowski ,

Pan Bartłomiej Gosk,

Pan Jarosław Groszfeld

Pan Poseł Krzysztof Truskolaski,

Fabryka Jedzenia .

Dziękujemy i zapraszamy do oglądania zdjęć .

Lato z PCPR-em i przyjaciele.

5 lipca 2023

Chcesz dołączyć do przyjaciół naszego wydarzenia jako sponsor lub osoba wspierająca, zapraszamy. Radość zieci z rodzin zastępczych i podopiecznych ŚDS w Zambrowie i WTZ Szumowo, jest bezcenna.

Lato z PCPR w Zambrowie rozpoczynamy .

„Dostępne mieszanie”

3 lipca 2023

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu, dlatego też jesteśmy przekonani, że wśród Państwa interesantów mogą znaleźć się potencjalni odbiorcy programu.