Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Lato z PCPR i przyjaciółmi

13 lipca 2023

Dnia 12.07.2023r. w Zambrowie odbyło się wydarzenie pt :

„Lato z PCPR-em w Zambrowie i przyjaciele „, współorganizowane przez Stowarzyszenie ” Szansa” w Zambrowie , w którym wzieli udział :

Pan Zbigniew Teofil Jach- Starosta Powiatu Zambrowskiego,

Pan Sebastian Orłowski- Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego,

Pan Zenon Adam Wójcik – Przewodniczący Powiatu Zambrowskiego,

Pan Krzysztof Rzodkiewicz- Sędzia Sądu Rejonowego w Zambrowie , Przewodniczący Wydziału Rodzin i Nieletnich,

Pani Marta Wnęk – Wicedyrektor MOPS w Zambrowie,

Pani Dorota Bogdańska- Kierownik GOPS w Kołakach Kościelnych,

Pani Anna Trypuć – Kierownik GOPS w Rutkach,

Pani Iwona Radwańska – Kierownik GOPS w Szumowie ,

Pani Urszula Dmochowska wraz z podopiecznymi – Dyrektor ŚDS w Zambrowie,

Siostra Agata Falkowska wraz z podopiecznymi- Kierownik WTZ w Szumowie,

Pani Elżbieta Gniazdowska wraz z mieszkańcami – Dyrektor DPS w Ostrołęce,

Pan Wojciech Jocz-wraz z mieszkańcami- Dyrektor DPS w Białymstoku przy ul. Baranowieckiej,

Pan Krzysztof Jankowski wraz z mieszkańcami – Dyrektor DPS w Łomży przy ul. Polowej ,

Pani Joanna Łabieniec wraz z mieszkańcami- Wicedyrektor DPS w Białymstoku przy ul. Świerkowej,

Pani Alicja Gawkowska – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023,

Pani Barbara Rainke- Wice-Przewodnicząca Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023 ,

Pani Krystyna Chlewicka – Członek Zespołu Powatowej Społeczej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2019-2023,

Pani Ewa Suska – Członek Zespołu Powatowej Społeczej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023,

Pani Iwona Romanek – Prezes Stowarzyszenia ” Towarzystwo Nasz Szpital” członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pan Mariusz Gorski -członek Stowarzyszenia ” Człowiek Nie Wiek ” członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pan Tadeusz Kołakowski – Prezes Stowarzyszenia Ruch Rozowju Regionu,

członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pani Monika Agnieszka Groszfeld- Członek Stowarzyszenia Zambrowskie Stowarzyszenie Promocji Medialnej, członek Zespołu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencja 2023-2027.

Pan Wiesław Miarnowski,

Pan Tomasz Jańczyło – Wiceprezes Przedsięborstwa „Lech” w Białystoku,

Rodziny Zastępcze, Dzieci i Wychowankowie z Placówki Opiekuńczo wychowawczej w Zambrowie,

Dzieci z Osrodka Wsparcia Dziennego z Zambrowa .

Bardzo dziękujemy sponsorom wydarzenia :

Pan Mariusz Liszewski- właściciel firmy „ML-TECH”.

Stowarzyszenie Szansa na czele z Panią Prezes Teresą Szumowską,

Pan Wiesław Miarnowski,

PAn Adam Grabowski,

Pan Tadeusz Kołakowski ,

Pan Bartłomiej Gosk,

Pan Jarosław Groszfeld

Pan Poseł Krzysztof Truskolaski,

Fabryka Jedzenia .

Dziękujemy i zapraszamy do oglądania zdjęć .