Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

23 sierpnia 2016

Zambrów, 23.08.2016 r.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje o wynikach naboru specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło – 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

W wyniku naboru wpłynęły 2 oferty.

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru zostały wybrane osoby:

  1. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży,
  2. Pani Edyta Mateuszczyk, zam. w Łomży.

Uzasadnienie:
Oferty w/w Pań spełniały wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska