Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

5 lutego 2019

Zambrów, 2019.02.05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na zaproszenie do składania przez  psychologów oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we skazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska