Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

17 sierpnia 2023

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMBROWSKIM

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zambrowskim:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (I piętro), 18-300 Zambrów
sekretariat : 86 271-15-09

tel. i fax. (0 86) 271 06 69

pcpr@powiatzambrowski.com

pokój 140

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (III piętro), 18-300 Zambrów
tel. i fax. (0 86) 271 32 51

mops.zambrow@vp.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • OPS w Szumowie
  1 maja 50, 18 – 305 Szumowo,
  gm. Szumowo
  tel. 86 476 80 11
  e-mail: ops.szumowo@op.pl  

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30
 • OPS w Rutkach
  11 Listopada 7, 18 – 312 Rutki,
  gm. Rutki
  tel. 86 276 31 79, e-mail: gopsrutki@poczta.onet.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00
 • OPS w Kołakach Kościelnych
  Kościelna 1118 – 315 Kołaki Kościelne,tel./fax 86 270 30 39
  tel. 86 270 30 26,
  e-mail: ops@kolaki.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30
 • GOPS w Zambrowie
  Fabryczna 3A/112 (Budynek ZUS), 18 – 300 Zambrów
  tel. 86 271 46 16, e-mail: gops@ugzambrow.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00
 • Lokalny punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zambrowie

Stowarzyszenie Abstynenta OSTOJA

Ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Tel. 518-595-707, e-mail: pokrzywdzeni@pyzmat.org.pl

Program korekcyjno- edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie- ul. Fabryczna 3,

 18 – 300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271 06 69
w godz. od 7:00 do 15:00.

 Program Psychologiczno- terapeutyczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 140 tel: 86271 06-69 w godz. Od 7:00 do 15:00.

Poradnictwo Specjalistyczne

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informujemy, iż osoby pochodzące
z terenu powiatu zambrowskiego mogą korzystać z darmowych porad
w „Punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych” mieszczącym się w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 142,
I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

Dni i godziny przyjęć specjalistów:

 • psycholog – w 1 i 3 środę miesiąca w godz. 1000 – 1200
 • pracownik socjalny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500
 • konsultant od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1100

Zapisy do w/w specjalistów pod numerem 86 271 06 69

 • Poradnictwo prawne

Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zambrowskim:

 1. Adwokaci:

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, sala konferencyjna, 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a

Harmonogram dyżurów:

 • Poniedziałek – w godz. Od 8:00 do 12:00
 • Czwartek – w godz. Od 8:00 do 12:00
 • Piątek – w godz. Od 8:00 do 12:00
  • Radcowie prawni:

Urząd gminy Zambrów, pokój nr 1, 18-30 Zambrów, ul. Fabryczna 3

Harmonogram dyżurów:

 • Wtorek – w godz. Od 8:00 do 12:00
 • Środa – w godz – od 8:00 do 12:00
  • Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT:

Urząd Gminy Kołaki Kościelne, pokój nr24 18-315 KOŁAKI KŚCIELNE

         Harmonogram dyżurów

 • Wtorek – w godz od 9:00 do 13:00

Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr.5

18-312 Rutki Kossaki, ul. 11 Listopada 7

Harmonogram dyżurów:

 • Czwartek – w godz. Od 9:0 do 13:00 (specjalizacja dla doświadczających przemocy)
 • Piątek – w godz od 9:00 do 13:00

Posterunek Policji w Szumowie 18-305 Szumowo, ul. Sierż. Pchor.

Zygmunta Przeździeckiego 5

Harmonogram dyżurów :

 • Poniedziałek – od godz. 9:00 do 13:00
 • Środa – w godz. Od 9:00 do 13:00

Informacje o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są w Starostwie Powiatowym w Zambrowie .

86 271 24 18 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ), e mail : prawnik@powiatzambrowski.com.

Podstawa prawna : art.:8 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 i z 2021 r poz 159).

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej są do pobrania poniżej w formie załączników .

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych skierowane jest do rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, a także rodziców zagrożonych stosowaniem przemocy względem dzieci. Szkolenia prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie dwa razy w roku w zależności od ilości osób chętnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zambrowie osobiście lub pod numerem telefonu: 86 271 06 69.