Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Informacja o zatrudnieniu interwenta kryzysowego

6 lutego 2018

Zambrów, 2018.02.06

PCPR 0715.19.2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej  i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we wskazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

W związku z powyższym zostanie podpisana umowa zlecenie, na realizację powyższego zadania z panią Renatą Gosk zam. Zambrów.

 

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska