Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Informacja o zatrudnieniu interwenta kryzysowego

6 lutego 2018

Zambrów, 2018.02.06

PCPR 0715.19.2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej  i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we wskazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

W związku z powyższym zostanie podpisana umowa zlecenie, na realizację powyższego zadania z panią Renatą Gosk zam. Zambrów.

 

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska