Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych od 01.01.2020 r. drogą internetową w systemie SOW

9 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje,  że w Systemie SOW 1 stycznia br. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  Od 1 stycznia 2020 r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na wyżej wymienione programy do PCPR w Zambrowie drogą elektroniczną poprzez system SOW.

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html