Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Ogłoszenie

27 maja 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny Samorząd” przypomina, że termin składania  wniosków dla studentów chcących ubiegać się o dofinansowanie nauki za II semestr w roku akademickim 2012/2013 mija 30 czerwca  2013 r.

Natomiast ostateczny termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module I i II trwa do  30 września 2013 r.

Osoby chcące skorzystać z programu zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133 tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl/ w zakładce – Aktywny samorząd.