Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Ogłoszenie – Aktywny Samorząd

1 kwietnia 2015

Zambrów, 01.04.2015 r.

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – informuje, że 30 marca 2015 r. minął termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego tj. od października do marca semestru szkolnego/ akademickiego w roku szkolnym/ akademickim 2014/2015.

Pozostały termin przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” mija 30 września 2015 r.

Osoby chcące jeszcze skorzystać z programu zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133 tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00
Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl/ w zakładce – Aktywny samorząd.
Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska