Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Pierwsze umowy z asystentami osób niepełnosprawnych podpisane. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” rusza od marca.

29 lutego 2024

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Karol Kossakowski z upoważnienia Zarządu Powiatu Zambrowskiego podpisał dziś pierwsze umowy z asystentami osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego po raz pierwszy przez powiat zambrowski programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Wsparcie w postaci asystenta otrzyma w bieżącym roku 13 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie naszego powiatu. Jest to ogromne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.