Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

9 marca 2016

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zambrowskiego, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Chętne osoby, które chciałyby pomóc osamotnionym dzieciom
i są  w stanie zapewnić im bezpieczny dom, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro,
pokój 133, 135 tel. 85 271 06 69 lub 271 06 96 w godz. 7.00-15.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zapewnia szkolenia, pomoc specjalistów, obsługę prawną oraz szerokie wsparcie.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska