Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby nowej siedziby.

25 czerwca 2024

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu dotyczącym „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie”.

Postępowanie znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/945969.