Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Rodzina 500 +

26 lutego 2016

Rodzina 500 +

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wejdzie w życie z dniem
1 kwietnia 2016 r., zamieszczamy link dot. Programu „Rodzina 500+” http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm
Link umożliwi szybkie przekierowanie osoby zainteresowanej świadczeniem wychowawczym na stronę internetową Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, do zakładki „Rodzina 500+”, gdzie znajdują się informacje dotyczące świadczenia wychowawczego oraz podręcznik instruktażowy, dotyczący Programu, przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto informujemy, że od dnia 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu „Rodzina 500+” uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. Infolinia adresowana jest do:
• jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz
• osób zainteresowanych.
Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499.
Spośród pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, do kontaktów
z jednostkami samorządu terytorialnego, realizującymi Program „Rodzina 500+” na terenie województwa podlaskiego, wyznaczono koordynatorów ds.: merytorycznych, finansowych oraz informatycznych. Realizatorzy ww. ustawy mogą uzyskać informacje dot. Programu
pod tel.:
• (85) 74 39 499 – sprawy merytoryczne,
• (85) 74 39 228 – sprawy finansowe,
• (85) 74 39 337 – sprawy informatyczne.
Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska