Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Rusza nabór wniosków do Programu „S-A-M”.

23 lutego 2024

Już od 1 marca 2024 r. od godziny 10:00 do 31 marca do północy rusza nabór wniosków w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW pod adresem strony https://sow.pfron.org.pl/ lub w Oddziale PFRON w Białymstoku. Osoby, które składały wnioski we wcześniejszych turach naboru muszą złożyć nowy wniosek.

Więcej informacji pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/iii-tura-naboru-wnioskow-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilno/