Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Ruszyła ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce.

12 stycznia 2024

Zachęcamy do wzięcia udziału w kampanii „Już jesteś?”, która promuje rodzinne formy pieczy zastępczej. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości oraz wzrost motywacji do tworzenia rodzin zastępczych. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, troskę, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze zapewniają te potrzeby.

W Polsce na rodziców obecnie czeka około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Odpowiedzi na pytania dotyczące wymagań można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50. Eksperci od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym.