Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN ZASTĘPCZYCH

12 grudnia 2019

MM900041109[1]

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN ZASTĘPCZYCH

„ Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku….”, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu  opłatkowemu rodzin zastępczych z terenu Powiatu Zambrowskiego. 


             W dniu 10.12.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz zaproszeni goście.

             Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu. Życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył
Pan Stanisław Władysław Ożlański – Starosta Zambrowski, Pan Jacek Norbert Murawski – Wicestarosta Zambrowski oraz Pan Zbigniew Teofil Jach – Przewodniczący Rady Powiatu.