Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN ZASTĘPCZYCH

12 grudnia 2019

MM900041109[1]

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN ZASTĘPCZYCH

„ Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku….”, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu  opłatkowemu rodzin zastępczych z terenu Powiatu Zambrowskiego. 


             W dniu 10.12.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz zaproszeni goście.

             Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu. Życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył
Pan Stanisław Władysław Ożlański – Starosta Zambrowski, Pan Jacek Norbert Murawski – Wicestarosta Zambrowski oraz Pan Zbigniew Teofil Jach – Przewodniczący Rady Powiatu.