Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Szkolenie dla rodzin zastępczych

24 kwietnia 2024

W dniu 23.04.2024 r. w Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z powiatu zambrowskiego. Przeprowadzone zostały dwa szkolenia o tematyce „Domowe opowieści – jak efektywnie rozmawiać z dzieckiem” oraz „Pomóż sobie – radzenie sobie z obciążeniami emocjonalnymi wynikającymi z pełnienia funkcji rodzica zastępczego”. Szkolenie poprowadził Pan Tomasz Kulig.

Uczestnicy podczas szkolenia mieli możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i trudnościami jakie towarzyszą im w codziennym życiu. Szkolenie pozwoliło zdobyć wiedzę jak zadbać o lepszą komunikację w swoich relacjach. Spotkanie zakończyło się rozdaniem certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenie.