Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Turnusy rehabilitacyjne w 2021 roku

22 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż osoby które nie skorzystały z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON w 2020 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie do turnusu w bieżącym roku.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska