Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

TURNUSY REHABILITACYJNE

7 kwietnia 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż uchwałą Nr 3/2016 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 07.04.2016 r. o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku mogą ubiegać się wyłącznie dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie.
W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnym osobom dorosłym w 2016 r. osoby dorosłe, które złożyły wniosek w PCPR w Zambrowie w 2016 r. zostaną powiadomione pisemnie o zaistniałej możliwości przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.