Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

TURNUSY REHABILITACYJNE

7 kwietnia 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż uchwałą Nr 3/2016 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 07.04.2016 r. o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku mogą ubiegać się wyłącznie dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie.
W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnym osobom dorosłym w 2016 r. osoby dorosłe, które złożyły wniosek w PCPR w Zambrowie w 2016 r. zostaną powiadomione pisemnie o zaistniałej możliwości przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.