Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Uwaga maturzyści

8 kwietnia 2015

Uwaga maturzyści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) informuje, że osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą skorzystać z dofinansowania do studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, szkół policealnych w roku akademickim/ szkolnym 2015/2016.
Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe
lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:
• posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium
lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków mija dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Wnioski można pobrać oraz otrzymać więcej informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, I piętro p.133
w godz. 7.00- 15.00 lub na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Aktywny samorząd.