Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizatorem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

6 lutego 2024

W dniu 05.02.2024 r. w Białymstoku Pan Jacek Brzozowski – Wojewoda Podlaski i Pan Zbigniew Teofil Jach – Starosta Zambrowski podpisali umowę w sprawie realizacji zadania resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Wojewoda Podlaski przekaże środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie 118 320, 00 zł. 13 osób niepełnosprawnych otrzyma wsparcie w postaci opieki asystenta do 31.12.2024 roku.