Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych.

9 maja 2024

W dniu 08.05.2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zorganizowało wyjazd na XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. W marszu wzięło udział 1500 osób, w tym nasza 47 osobowa grupa z Powiatu Zambrowskiego wśród których znaleźli się podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie, członkowie Stowarzyszenia Szansa i osoby korzystające z opieki asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Aktywni z Białegostoku za zorganizowanie marszu i cudownego pikniku oraz Państwu Lutostańskim właścicielom firmy transportowej DL-Trans za podarowanie darmowego transportu.