Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

Sekretariat:

tel: 86 271-15-09

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ePUAP2

Archiwa

Zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

23 marca 2015

Zambrów, 23.03.2015 r.

PCPR.0715.25.2015

Zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON obowiązujące od 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, z powodu zbyt małych środków finansowych PFRON przekazanych powiatom wg. algorytmu informuje, iż na spotkaniu w dniu 26.02.2015 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Zambrowskiego, wypracowali dodatkowe kryteria przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.
Ustalono, iż w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. dochód do 250 % kryterium dochodowego wynikającego
z ustawy o pomocy społecznej tj: 1 140 zł na osobę w rodzinie
i 1 355 zł. na osobę samotnie gospodarującą,
3. częstotliwość wyjazdów na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem z PCPR.

Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12.03.2015 r. oraz Starostę Powiatu Zambrowskiego w dniu 20.03.2015 r.

Uchwała 3/2015

12 marca 2015

uchwala_3-2015

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

10 marca 2015

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, zaprasza
w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 10.00 Sala konferencyjna Nr 18
(na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3) na spotkanie grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodzin zastępczych
na temat: „ Skuteczna współpraca rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi, dzieci przebywających w pieczy zastępczej”.
Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska