Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zaproszenie na szkolenie

13 czerwca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza rodziny zastępcze i biologiczne na szkolenie z zakresu: „Obowiązek alimentacyjny. Komornicze egzekwowanie należności”, które odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Zambrowskiego (parter) ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. Szkolenie poprowadzi radca prawny.

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić
z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, które jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim w dniu  11 czerwca 2019 r. zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączone
z Dniem Dziecka.  Obchody tego dnia miały na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie rodzin zastępczych, ale z całą pewnością nie ostatnie.

Spotkanie odbyło się w Sali zabaw „Urwislandia” w Zambrowie. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego: Pan Jacek Norbert Murawski, który złożył życzenia rodzicom zastępczym.

Zaproszone dzieci spędziły ten czas bardzo aktywnie korzystając z torów przeszkód, basenu z piłeczkami i zabawek dostępnych na sali. Świetnie bawiły się podczas malowania twarzy i skręcania balonów. Rodzice zastępczy zaś mieli możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń, udzielenia rad dotyczących wychowywania dzieci, nawiązania nowych więzi, znajomości, relacji, zintegrownia się ze sobą.

Wszyscy goście bardzo dobrze się bawili i cieszyli się z możliwości spotkania się w większym gronie.

Dziękujemy Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Zambrowie wraz z pracownikami

5 czerwca 2019

Zambrów, 30.05.2019 r.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż planuje w 2019 r. realizację programu korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o kierowanie sprawców przemocy do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271 06 69 celem uzbierania grupy docelowej.

Kieronik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska